Kvalitetskrav

Inledning

För att tydliggöra vår syn på detta med kvalitet och mycket objektiva beskrivning samt syn på bilars kondition tänker vi här försöka förmedla den nivå vi utgår ifrån. Detta kan vara bra att ha i åtanke och referens när ni kontaktar Billström Trading och pratar bil eller tittar på de bilar vi har till förmedling här.

Billström Trading jobbar mycket med USA och pratar i deras vokabulär vad gäller bedömningsnivå. Nivån på vår beskrivning och de bilar vi har till salu är mycket hög och vi avviker aldrig medvetet från det.

Bedömningsnivåer

#1 Excellent (utställningsbil)

En excellent bil i absolut perfekt skick. Profesionell renovering med en kvalitetsstandard inom varje område som är mycket bra eller perfekt original kondition. Allt skall fungera och vara som nytt eller bättre. 950 poäng på junior eller senior utställningar. Den får inte köras. Kommentar: Dessa bilar existerar knappt i Sverige. I alla fall som är till salu. Ofta är det hur väl bilen är dammad som avgör utställningarna i USA. En bil från monteringsbandet skulle få ca 900 poäng.

#2 Fine (körbar utställningsbil)

Mycket fint renoverad bil eller kombination av mycket fin renovering och excellent original. Kan också vara en #1 bil som är extremt väl underhållen och mycket lite körd. Naturligtvis är all underredsmassa bannlyst. Kommentar: Har ett par sådana till förmedling för det mesta.

#3 Very Good (mycket fin bruksbil)

Komplett och väl fungerande originalbil eller äldre renovering som är brukad. Kan också vara en god amatörrenovering där allt är åtgärdat. Finns kombinationer där bilen är original och delvis renoverad. Kommentarer: Här ligger oftast de bilar som vi har till förmedling. Nopprigt krom in eller utvändigt får inte existera. Kan ha underredsmassa.

#4 Good (bruksbil)

Körbar bil med endast småfix för att vara funktionell. Kan vara en rullande renovering eller dålig amatörrenovering. Alla delar behöver renoveras för att bli excellent. Kommentar: Här ligger många bilar i Sverige. Rost kan finnas på några få ställen men ej synligt. Lack, inredning och krom skall vara fint på ett par meters håll men kan ha brister vid närmare inspektion. Detta är den lägsta nivå jag över huvud taget befattar mig med men jag undviker dem.

#5 Restorable (projektbil)

Behöver komplett renovering. Går eller går inte att köra men är rätt komplett. Delar kan saknas. Rost finns och syns utifrån. Kommentarer: Dessa bilar går igenom Svensk Bilprovning med lite fix av bromsar och kanske lite rostlagning. Behöver vi nämna att dessa bilar och lägre befattar vi oss inte med. Beskriver heller inte nivå 6 (reservdelsbil) då det ligger helt utanför ramen.

Sammanfattning

Med ovanstående beskrivning av vår och våra kontakters syn på bilar hoppas vi de flesta förstår att nivån Billström Trading håller är mycket hög på bilar och beskrivning. Vi brukar inte ens jämföra de bilar vi har till förmedling som oftast är #3 bilar med svenska priser på #4 bilar eller lägre då det skiljer väldigt mycket pengar i renoveringskostnad. Detta är ett vanligt misstag som många gör, de tycker bilen på vår hemsida är lika fin, eller till och med att deras bil är finare och bör vara minst lika dyr. Tyvärr gör detta att prisbilden på oftast sämre bilar är lite hög i Sverige.

Mycket bil för pengarna

Våre kunder får mer för pengarna även om de bilar Billström Trading har till förmedling inte är billiga. Inriktningen är fina bilar och mycket väl beskrivna bilar, på gränsen till negativ för att kunderna inte skall bli besvikna. Det som är bra ser kunderna ändå, det som är dåligt vilket vi beskriver är det man som köpare vill ha reda på för att kunna ta ett väl grundat beslut om man skall köpa eller inte.

Fotografering

För Billström Trading är det viktigt att visa bilen tydligt och klart med bilder. Speciellt de dåliga sakerna. De bra ser du ändå. Nu fotograferar inte alla lika och har inte blicken för hur man skall ta kort. Vi får hela tiden kämpa för bra kort ifrån USA. Många säljare ratar vi för korten är undermåliga.

De kort Billström Trading tar på alla bilar i Sverige är tagna på det sätt vi vill att de skall vara tagna. Har Billström Trading inte tagit korten skriver vi det. Bilarna framträder i en sämre dager än vad de i verkligheten är då vi går mycket nära i fotograferingen. Försök själv att fotografera er bil och jämför sedan med de bilar Billström Trading har fotograferat så ser ser ni hur bra faktiskt de bilar är som vi har till förmedling.

Hårda krav på kontakter

Våra kontakter i USA är mestadels privatpersoner men några firmor finns också med även om de är lite dyrare så vet vi att de är lika måna om sitt rykte som Billström Trading är om att sälja fina bilar vilket gör att vi har med dem. Idag tar Billström Trading bara in kontakter som bevisligen är lika kvalitetsmedvetna som oss. Nya kommer bara att tas in efter ett personligt besök från oss eller någon av våra kontakter. Har under resans gång slängt ut några kontakter som inte haft vår uppfattning om kvalitet.

Kvalitet, inte kvantitet är vår filosofi.

 

 

 

Billström Trading Falkgatan 12 Mail: pontus@billstrom.nu
Owner: Pontus Billström 784 50 Borlänge Office: +46 243 826 55
  Sweden Cell: +46 70 698 62 55